Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τους επιτυχόντες της Περιφέρειας Αττικής και Νήσων πήραμε την παρακάτω ανακοίνωση για δημοσίευση.
Σήμερα ημέρα Παρασκευή, 17/04/2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση συμμετεχόντων της προκήρυξης του Ν.2643/98,με κύριο θέμα συζήτησης την Ίδρυση Συλλόγου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που θα αφορά τον ανωτέρω νόμο, ο οποίος προστατεύει κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.Τα αυξημένα προβλήματα στους εργασιακούς χώρους και η συνέχιση εφαρμογής του νόμου απαιτεί την ύπαρξη συλλογικής εκπροσώπησης. Ως εκ τούτου παρακαλείσθε όσοι ενδιαφέρεστε, να παρευρεθείτε στις συναντήσεις προκειμένου όλοι μαζί να αξιολογήσουμε τα προβλήματα και τις προτάσεις όλων.
Αποφασίστηκαν τρεις ημερομηνίες συνάντησης α)8/5 β) 15/5 και γ)22/5 ώρα 18:00,στοά Ιπποκράτους κατάστημα Hondos-Center. Ορίζεται ως καταληκτική η ημερομηνία η 22η Μαΐου, όπου θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη δημιουργία του ανωτέρω Συλλόγου.
Η συμμετοχή όλων μας κρίνεται σημαντική και απαραίτητη .

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Για την κοινωνική πρόνοια και τον ν.2643 στην Θ. Φωτίου

Με την Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου συναντήθηκε αντιπροσωπεία της ΕΣΑμεΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Ιωάννη Βαρδακαστάνη, για να συζητηθούν θέματα κοινωνικής πρόνοιας και τροποποιήσεις - βελτιώσεις του ν.2643/98.
Σε αυτή την πρώτη συνάντηση, κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση των δομών της πρόνοιας: Η ενίσχυση των δομών πρόνοιας έχει πολλαπλό κοινωνικό όφελος, αφού συντελεί στην κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, στην εισοδηματική ενίσχυση των οικογενειών τους, στην ενίσχυση της απασχόλησης λόγω του ότι απελευθερώνουν άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος των ΑμεΑ από τη φροντίδα τους και διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, και γενικά προωθούν το κοινωνικό κράτος λόγω του ότι τέτοιου τύπου Δομές αποτελούν θεμελιώδη λίθο του.
Παράλληλα συζητήθηκαν ζητήματα του ν.2643/98, του μοναδικού νόμου που παρέχει μια στοιχειώδη προστασία στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, μεσούσης της οικονομικής κρίσης και της αλματώδους αύξησης της ανεργίας. Ο κανόνας ότι τα άτομα με αναπηρία είναι τα πρώτα που απολύονται και τα τελευταία που προσλαμβάνονται ισχύει βέβαια πολλά περισσότερα χρόνια.
Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:
• Μεταφορά των ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) στην Πρόνοια και ένταξή τους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας. Τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ που δημιουργήθηκαν με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας, αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης ΑμεΑ τείνουν να αφανιστούν μετά την υπαγωγή τους στα Νοσοκομεία και τη μετονομασία τους σε ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ, αφού όπως φαίνεται δεν αντιμετωπίζουν μόνο την έλλειψη στελέχωσης επιστημονικού προσωπικού, αλλά και την καταπάτηση των χώρων τους από τις διοικήσεις των νοσοκομείων.
• Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στις γνωματεύσεις που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ για την ένταξη των δικαιούχων στα προνοιακά επιδόματα.
• Άμεση έκδοση νέων δελτίων μετακίνησης σε όλους τους δικαιούχους Α.μεΑ. για το έτος 2015. Έχει δοθεί παράταση στα δελτία του 2014, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί νέα δελτία για να καλύψουν το σύνολο των Α.μεΑ.
• Άμεση έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν στην ανάθεση υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ, στην πρόσληψη προσωπικού, στη χρηματοδότηση, στην κατανομή κατασκηνωτικών χώρων και στον έγκαιρο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτυχή υλοποίησή του, καθώς επίσης και άμεση υπογραφή της τριμερούς προγραμματικής Σύμβασης (Υπουργείο Εργασίας, Ε.Σ.Α.μεΑ, Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ). Οι παραπάνω διαδικασίες είναι προαπαιτούμενες για την υλοποίηση του προγράμματος και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τέλη Απριλίου. Σε αντίθετη περίπτωση, το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμεΑ κινδυνεύει να μην πραγματοποιηθεί για το 2015, με αποτέλεσμα 3.000 άτομα με αναπηρία, από τα οποία 500 περίπου διαβιούν σε ιδρύματα, να μην απολαύσουν το αγαθό της αναψυχής και της ψυχαγωγίας.
• Συνέχιση της χρηματοδότησης της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.), των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Α.μεΑ. (Κ.Δ.Α.Π.Α.) μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, όπως ακριβώς συνέβη και κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (μέσω της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 - 2013).
• Άμεση προώθηση των επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τα Ν.Π.Ι.Δ. που λειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με βαριά αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμός, σύνδρομο down, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες).
• Ενίσχυση του θεσμού των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)που είναι η μόνη αξιόπιστη λύση στο μεγάλο ζήτημα του αποϊδρυματισμού και της αποασυλοποίησης.
• Θέσπιση νόμου για την δημιουργία Κέντρων Ανεξάρτητης Διαβίωσης ΑμεΑ, τα οποία δεν θα πρέπει να τα συγχέουμε με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ. Εν αντιθέσει με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης εντός των οποίων διαβιούν τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν οικογένειες, τα Κέντρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης έχουν σκοπό την εκπαίδευση και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν με την οικογένειά τους, προκειμένου να κατακτήσουν το μέγιστο της αυτονομίας τους και να αναπτύξουν ενεργό ρόλο μέσα στην οικογένειά τους και κοινότητα.
• Διασφάλιση της λειτουργίας του προγράμματος διερμηνείας νοηματικής γλώσσας.
• Αναμόρφωση και τροποποίηση του ν.2643/98 ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος νόμος αποκλειστικός για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Συμπερίληψη των θέσεων που αντιστοιχούν στο ν.2643/98 στις γενικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ώστε να βγαίνει ενιαία προκήρυξη και κατάργηση της κάρτας ανεργίας των ΑμεΑ ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις προκηρύξεις. Επίσης άμεση έκδοση των θέσεων του Ν.2643/98 που έχουν παρακρατηθεί από τις γενικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ από το 2008 έως σήμερα. Αν και προκηρύχθηκαν οι περισσότερες θέσεις πρόσφατα από τον ΟΑΕΔ, υπάρχουν και άλλες θέσεις που είναι σε εκκρεμότητα.
Με το πέρας της πολύωρης συνάντησης, που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, αποφασίστηκε να υπάρξει μία ακόμη αμέσως μετά το Πάσχα, ενώ αποφασίστηκε να συμμετέχει εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ στις επιτροπές που εποπτεύει η κ. υπουργός.

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

Χθες Τετάρτη 31/03/2015, συναντήθηκε η τριμελής επιτροπή των συμμετασχόντων στην προκήρυξη του νόμου 2643/98 που η υποβολή σε αυτήν έληξε την 03/03/2015, με την υπεύθυνο του ΟΑΕΔ για αυτήν την προκήρυξη και σχετικά με το θέμα που καίει τους υποψήφιους και δεν είναι άλλο από την ημερομηνία που θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της συμμετοχής τους στην προκήρυξη. 

Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και η υπεύθυνη απάντησε σε όλες τις απορίες της τριμελούς και φυσικά και όλων των υπολοίπων συμμετασχόντων.

Εν αναμονή της σχετικής ανακοίνωσης από την τριμελή που θα πραγματοποιηθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προκήρυξη προχωράει σε απελπιστικά αργούς ρυθμούς και τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν πιθανότατα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές των μελών της πρωτοβάθμιας επιτροπής του Άρθρου 9 του νόμου 2643/1998, δηλαδή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2015.

Μετά από αυτήν την άσχημη εξέλιξη καλούνται όλοι οι συμμετάσχοντες της προκήρυξης σε εγρήγορση για δυναμικές κινητοποιήσεις σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινωθεί από τους διαδικτυακούς μας τόπους

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ και ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ :-)