Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Μια δικαστής ανατρέπει τις ισoπεδωτικές διαθεσιμότητες

Με ένα σκεπτικό που συνταράσσει, κόλαφο στην κυβερνητική πολιτική που «θέτει στο περιθώριο τον άνθρωπο ή τον μετατρέπει σε μέσον προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού», διατάσσει να επιστρέψουν στη δουλειά τους υπάλληλοι που θυσιάστηκαν στον βωμό της διαθεσιμότητας.

Με σειρά αποφάσεων της πρόεδρος Πρωτοδικών δικαιώνει τους σχολικούς φύλακες τριών δήμων με σκεπτικό που αποδομεί τις κυβερνητικές επιδιώξεις
Με ένα σκεπτικό που συνταράσσει, κόλαφο στην κυβερνητική πολιτική που «θέτει στο περιθώριο τον άνθρωπο ή τον μετατρέπει σε μέσον προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού», δικαστίνα της Αθήνας διατάσσει να επιστρέψουν αμέσως στη δουλειά τους υπάλληλοι οι οποίοι θυσιάστηκαν στον βωμό της διαθεσιμότητας.
Με μπαράζ αποφάσεών της, η εν λόγω πρόεδρος Πρωτοδικών ανατρέπει τον «ισοπεδωτικό», όπως τον χαρακτηρίζει, θεσμό της διαθεσιμότητας που θεσπίστηκε με τον νόμο 4093/2012 και όπως τονίζει στο σκεπτικό της «εισάγει -όπως και η εργασιακή εφεδρεία που προηγήθηκε- ένα νέο sui generis είδος απόλυσης υπό προθεσμία που θίγει κατ” αρχήν στον πυρήνα τους τη συμβατική ελευθερία (άρθρο 5 του Συντάγματος) και την εργασία ως δικαίωμα στην περιουσία του εργαζόμενου κατά την έννοια του άρθρου 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και προσβάλλει την ανθρώπινη αξία, το απαραβίαστο της οποίας διακηρύττει το άρθρο 2 του Συντάγματος».
Με τις δικαστικές αυτές αποφάσεις (υπ’ αριθμ. 13915, 13917 και 13919/2013) το Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε τους σχολικούς φύλακες των Δήμων Μεταμόρφωσης, Πεντέλης και Πετρούπολης, οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 80 του Ν. 4172/2013.
Το δικαστήριο, με τις πολύ εμπεριστατωμένες αποφάσεις του, χορήγησε ασφαλιστικά μέτρα, γιατί «συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση», διατάσσοντας την επαναπασχόληση των σχολικών φυλάκων στις θέσεις εργασίας τους, με τους ίδιους όρους που ίσχυαν πριν από τη θέση τους σε διαθεσιμότητα. Στην κρίση του αυτή το δικαστήριο οδηγήθηκε με τη σκέψη ότι η κατάργηση θέσεων στο Δημόσιο μπορεί να γίνει μόνο εφόσον εξασφαλίζεται η ορθολογική, αποτελεσματική και διαρκής λειτουργία της Διοικήσεως (εν προκειμένω των σχολείων) και η παροχή των υπηρεσιών που επιβάλλεται να εξασφαλίζονται για τους πολίτες, στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου.
Ομως, οι σχολικοί φύλακες δεν αποτελούν πλεονάζον προσωπικό, ούτε προηγήθηκε της κατάργησης των θέσεών τους ανακαθορισμός των λειτουργιών του κράτους και προηγούμενη αναδιοργάνωσή του, κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών και με κριτήριο την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών.
Η σύμβαση εργασίας
Περαιτέρω, αναφέρεται, ο νομοθέτης παρενέβη στη σύμβαση εργασίας που είχαν καταρτίσει οι δήμοι με τους σχολικούς φύλακες, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και η βούληση των συμβαλλόμενων μερών, με συνέπεια η παρέμβαση αυτή να είναι και για τον λόγο τούτο αντισυνταγματική. Εκτός αυτού, για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα δεν τηρήθηκε κάποια αξιοκρατική διαδικασία.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο νομικός χαρακτηρισμός της διαθεσιμότητας ως ειδικής μορφής (sui generis) διαδικασίας απολύσεως υπό προθεσμία, άποψη που έχει πλέον παγιωθεί στη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων, σε αντίθεση με τη διαδεδομένη ρητορική από την πλευρά της κυβέρνησης.

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Την εξαίρεση από την κινητικότητα και διαθεσιμότητα ζήτησε η Ομοσπονδία Αναπήρων Πολέμου

Με έγγραφο που έστειλε στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αναπήρων Πολέμου ζήτησε την εξαίρεση από την κινητικότητα - διαθεσιμότητα των επιτυχόντων που ανήκουν σ΄ αυτήν την κατηγορία.
Παρακάτω δημοσεύεται ολόκληρη η επιστολή

        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ & ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ – ΟΠΛΙΤΩΝ
                  ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΑΕΡΟΣ – ΘΑΛΑΣΣΗΣ
                                          Ν. 1370/44
                    Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 – 10673 ΑΘΗΝΑ
                                      ΤΗΛ. 3622729

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 94

ΑΘΗΝΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2013

ΠΡΟΣ:                                                        
ΥΠΟΥΡΓΟ Δ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ    
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ                  
Βασ. Σοφίας 15 – 10674 ΑΘΗΝΑ             
Κοιν:                                                          
1) Άννα Ασημακοπούλου                          
Βουλευτή Ιωαννίνων                            
Ζυγομάλη 5 – 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ           
2) Ένωση Στρατ. Αναπ. & Θυμάτων        
Ν. Θεσσαλονίκης                                
Βασ.Ηρακλείου 26–54624                  
Θεσσαλονίκη                                       

ΘΕΜΑ: Κινητικότητα – Διαθεσιμότητα και εξαίρεση υπαλλήλων.
ΣΧΕΤ: α) Φ424/43/26459/1η Οκτωβρίου 2013 έγγραφο Γεν. Δ/νσης κατάστασης προσωπικού
β) αριθμ. 18/9-9-2013 έγγραφο Ένωσης μας Ν. Θεσσαλονίκης

Με τα ανωτέρω του (α) σχετικό έγγραφο της δ/νσης προσωπικού του Υπουργείου σας, γνωστοποίησε ότι το άρθρο 90 Ν.4172/2013 ορίζει, ότι ο υπάλληλος δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα αν έχει αναπηρία 67% και άνω ή είναι πολύτεκνος
Αιτιολογώντας το σκεπτικό της αυτό, ο συντάκτης του εγγράφου που προαναφέραμε γράφει επί λέξη: “Ο νομοθέτης εισάγει ειδικές εξαιρέσεις αναγνωρίζοντας την υποχρέωση της πολιτείας για την προστασία της οικογένειας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων”, ότι δηλαδή σας είχαμε γνωρίσει με το (β) σχετικό έγγραφό μας, ήτοι την εξαίρεση της διαθεσιμότητας – κινητικότητας υπαλλήλων αναπήρων της κατηγορίας μας ή τέκνων αυτών που διορίστηκαν στο Δημόσιο με διαδικασίες του Ν. 1648/1986 και του νεότερου Ν.2643/1998 με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Δηλαδή ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ατόμων, που το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ορίζει στο άρθρο 21 παρ. 2 ότι χρίζουν της ιδιαίτερης φροντίδας της πολιτείας.
Κύριε Υπουργέ, επανερχόμενοι στο θέμα, επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφο δύο δημοσιευμάτων σε εφημερίδες, όπου φαίνεται ότι έγινε δεκτή τροπολογία και ψηφίστηκε από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, σύμφωνα με την οποία, αθλητές που διορίστηκαν στο Δημόσιο με Νόμο, εξαιρούνται της διαθεσιμότητας ή κινητικότητας και έτσι ενθαρρύνεται ο Πρωταθλητισμός, που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος, και γενικά ο Τύπος επαίνεσε την απόφασή σας αυτή.
Κύριε Υπουργέ, σας συγχαίρουμε για την απόφασή σας αυτή και παρακαλούμε να επανεξετάσετε την περίπτωσή μας με τα ίδια κριτήρια, δηλαδή την Δικαιοσύνη και συμπάθεια προς τον ανάπηρο πατέρα, που πρόσφερε την υγεία ή την αρτιμέλεια του, για την στήριξη του Κοινοβουλευτικού μας συστήματος και έχει πάντα ανάγκη της βοηθείας του παιδιού του και πέραν αυτού πρόκειται περί ολιγάριθμων ατόμων.
Αναμένομε την εκδήλωσιν του ενδιαφέροντός σας και πάλιν, για να προωθήσετε όμοια τροπολογία εξαίρεσης των ατόμων που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα και της οικογένειας τους, όπως το σύνταγμα επιτάσσει, στο άρθρο 21 παρ. 2.

Μετά τιμής

         Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας


Πουλημένος  Παναγ.                                            Κοσσυβάκης Νικ.

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τοποθέτηση των 72 σε ΟΤΑ α' και β΄ βαθμού σε άλλες υπηρεσίες εντός νομούΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 254
21 Νοεμβρίου 2013

Άρθρο 22
Τοποθέτηση διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του ν. 2643/1998 στους ΟΤΑ
1. Οι διορισμοί των επιτυχόντων προστατευομένων ατόμων του ν. 2643/1998 κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, σε θέσεις ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, δύνανται να πραγματοποιηθούν σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τα προσόντα των διοριστέων,
κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε ειδικότερο θέμα της διαδικασίας.
3. Μετά την τρίτη περίοδο της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013 (Α΄ 88) προστίθεται περίοδος ως εξής: «για την κάλυψη μερική ή ολική λειτουργικών και άλλων δαπανών σχετικά με την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία».