Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Εξαιρούνται της Εργασιακής Εφεδρείας

Με βάση το άρθρο 34, παρ. β, υποπαράγραφοι ββ,γγ,δδ του Ν.4024/2011 ΦΕΚ 226 Α΄, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 37 παρ. 7 του Ν.3986/2011 ΦΕΚ 152 Α΄, αναφέρει ότι :

β) Σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας δεν εντάσσεται εργαζόμενος :


ββ) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, Α' 151) έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.


γγ) που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α' 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

δδ) που είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτός και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΞΑΝΑ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Από σήμερα και κάθε Τετάρτη στη συνέχεια ξεκινάνε και πάλι οι συναντήσεις των επιτυχόντων της Κεντρικής Μακεδονίας στο Ερείπιο (Αγίου Δημητρίου 136)

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ για την κατανομή του δεύτερου 50%

Άρση κωλυμάτων πρόσληψης των προστατευομένων του ν.2643/98, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχόντες σε διαγωνισμό που προκηρύχθηκε το 2008 - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εσωτερικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Ο Νόμος 2643/1998 υλοποιεί ουσιαστικά τις συνταγματικές επιταγές:  για ειδική φροντίδα του Κράτους προς όσους πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο, τις πολύτεκνες οικογένειες, τους αναπήρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τις χήρες και τα ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο (άρθρο 21 παρ. 2) καθώς και άλλες κατηγορίες, για  τη λήψη ειδικών μέτρων υπέρ της προστασίας αυτών (άρθρο 21 παρ. 3) και για τη λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους ένταξη (άρθρο 21 παρ. 6).
735 περίπου από τους πολίτες των κατηγοριών που προβλέπονται στον Ν. 2643/1998 κρίθηκαν επιτυχόντες σε διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε το 2008 σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2643/1998. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 2643/98 προβλέπεται η αναγκαστική τοποθέτησή των επιτυχόντων στις θέσεις για τις οποίες κριθήκαν επιτυχόντες, εντός μηνός από την λήψη των επιστολών τοποθέτησης.
Μετά την έκδοση, όμως, των πινάκων οριστικών τοποθετήσεων από τις πρωτοβάθμιες επιτροπές του Νόμου, οι αρμόδιοι φορείς αρνούνται να προχωρήσουν στην πρόσληψη εκείνων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι πίνακες οριστικών τοποθετήσεων, επικαλούμενοι την ΑΠ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/32/οικ.3884/18-2-11/Εγκ. ΥΠΕΣΔΑ, η οποία παγώνει όλους τους διορισμούς, και αυτούς των ειδικών κατηγοριών. Αιτία είναι ο  απαράδεκτος νόμος (3833/2010) που ψηφίστηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις κατ΄επιταγήν της τρόικα, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και τους επιτυχόντες.
Το υπουργείο Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από συνεχόμενες πιέσεις των επιτυχόντων προέβη στην έκδοση δύο διαφορετικών υπουργικών αποφάσεων κατά τις οποίες διορίζονται το 50% των κάθε κατηγοριών των συνολικών επιτυχόντων της προκήρυξης του 2008.
Επειδή παράνομα, αναιτιολόγητα και καταχρηστικά οι μισοί επιτυχόντες αποκλείστηκαν από τις κατανομές προσωπικού υποχρεωτικών διορισμών βάσει του άρθρου 21 του Συντάγματος.
Επειδή η απρόσκοπτη εφαρμογή των προβλεπομένων στο Νόμο 2643/1998, ο οποίος είναι σήμερα σε ισχύ, συνιστά την πιο ισχυρή απόδειξη του σεβασμού της αρχής του κοινωνικού κράτους (άρθρο 25 παρ. 1 Συντάγματος) και της συνοχής του κοινωνικού ιστού

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.       Γιατί η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, δεν εφαρμόζουν, βάσει του άρθρου 21 του Συντάγματος, αντίθετα παρεμποδίζουν, τον υποχρεωτικό διορισμό των επιτυχόντων του νόμου 2643/1998;
2.       Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τον άμεσο διορισμό και των υπόλοιπων επιτυχόντων του διαγωνισμού που προκηρύχτηκε το 2008 σε εφαρμογή του νόμου 2643/1998;
3.       Θα συνεχίσει η κυβέρνηση να επικαλείται και να υπηρετεί τις μνημονιακές πολιτικές σε βάρος των επιτυχόντων τόσο του συγκεκριμένου διαγωνισμού όσο και όλων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ με αυτόν τον απάνθρωπο και απαράδεκτο τρόπο, σε βάρος τόσο του προγραμματισμού της ζωής, όσο και της επιβίωσης, των διοριστέων, την ώρα που συνθλίβονται από την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις του Μνημονίου σε αγαστή συμφωνία με την τρόϊκα;
4.       Μπορεί η κυβέρνηση να μας ενημερώσει με ποιο τρόπο έχουν διατεθεί τα χρηματικά κονδύλια, τα οποία είχαν εγκριθεί από το 2006-8 με στόχο την εφαρμογή του νόμου 2643/1998;  

Ο ερωτώντες Βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης
Σταθάς Ιωάννης
Λαφαζάνης Παναγιώτης