Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Επιστολή της ΑΣΠΕ προς υπουργούς Εργασίας, Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Παρακάτω είναι η επιστολή που έστειλε προς τον κ. Βρούρτση η ΑΣΠΕ ενώ όμοια επιστολή έχει σταλεί και προς τους κ.κ. Υπουργούς Μανιτάκη και ΣτυλιανίδηΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΣΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑ 14-12-2012
Αξιότιμο
Κύριο Ιωάννη Βρούτση
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Σταδίου 29, ΤΚ 10110 Αθήνα

Κύριε Υπουργέ,
1.       Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκων Ελλάδος  (ΑΣΠΕ) που εκπροσωπεί Πανελλαδικά 182.000 και πλέον πολύτεκνες οικογένειες, με την παρούσα επιστολή, διαμαρτύρεται έντονα και σας μεταφέρει την αγωνία των παιδιών των πολυτέκνων οικογενειών που πέτυχαν στην προκήρυξη του έτους 2008 του νόμου 2643/1998.
          Η ΑΣΠΕ θα συνεχίσει να επαναλαμβάνει έστω και σε «ώτα μη ακουόντων»  τις Συνταγματικές και νομικές διατάξεις, καθώς και τις συναφείς αποφάσεις του Σ.τ.Ε που προστατεύουν ευθέως τις πολύτεκνες οικογένειες και τις οποίες δυστυχώς η πολιτεία παραβιάζει κατάφορα και προκλητικά.
         Ειδικότερα επικαλούμεθα:
α) Την παρ. 2 του άρθρου 21, με βάση την οποία:
         «Πολύτεκνες οικογένειες…. Έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»
β) Την παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου, με βάση την οποία:
          «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».
(Δ.Ε. Αθηνών: 2762/1998, 2764/1998, 2767/1998, 2160/1989, 2161/1989 κ.α.).
(Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991, κ.α.).
2.       Με τα παραπάνω δεδομένα και επειδή ο διορισμός όλων ανεξαιρέτως των παιδιών των πολυτέκων οικογενειών που πέτυχαν στην προκήρυξη του 2008 του Ν. 2643/1998 αποτελεί πρώτιστα ηθική υποχρέωση του κράτους, η οποία έπρεπε ήδη να έχει εκπληρωθεί και επειδή με τη σημερινή δυσχερή οικονομική κατάσταση οι πολύτεκνες οικογένειες αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβιώσεως, σας παρακαλούμε, Κύριε Υπουργέ, ν’ αναλάβετε άμεσα την πρωτοβουλία εκείνη που θα δώσει αίσια έκβαση στο παραπάνω πρόβλημα που ταλανίζει τις πολύτεκνες οικογένειες.
3.       Για το προκείμενο θέμα σας επισυνάπτουμε σε φωτοτυπία τρεις επιστολές παιδιών πολυτέκνων οικογενειών (Όλγας Παρδάλη-Στέργιου Δούρα-Ευαγγελίας Σαμαρά) που απεστάλησαν στην υπηρεσία μας, από τις οποίες φαίνεται η απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει τα παιδιά αυτά και οι οικογένειές τους.
Συνημμένα 3
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Για την ΑΣΠΕ
Ο Πρόεδρος                                   ο Γεν. Γραμματέας                           Ο Διευθυντής


Βασίλειος Θεοτοκάτος           Εμμανουήλ Χρυσόγελος                 Χαράλαμπος ΠαύλοςΤρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλευρό μαςΗ Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτύρεται έντονα για την έλλειψη μέτρων που θα οδηγούσαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού όλων των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του έτους 2008 του ν. 2643/98 και των ειδικών προκηρύξεων τυφλών τηλεφωνητών.
Ο διορισμός όλων ανεξαιρέτως των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του 2008 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών του ν. 2643/98 αποτελεί πρώτα και κύρια ηθική υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία θα έπρεπε λόγω της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης να έχει ήδη λάβει ιδιαίτερα μέριμνα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία και τη προστασία των αναφαίρετων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.
Σε ότι αφορά τις θέσεις της γενικής προκήρυξης του ν. 2643/98 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών, θα έπρεπε ήδη η Πολιτεία να έχει αναπτύξει εκείνους του μηχανισμούς, ώστε η ολοκλήρωση των διαδικασιών της προκήρυξης να είχε γίνει στο σωστό χρόνο, δηλαδή πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Πολλές από αυτές τις θέσεις έχουν επαναπροκηρυχθεί και πολλές αφορούν ακόμα και το έτος 2004!


Η Επιστολή
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                     Αθήνα: 4-12-2012
Πληροφορίες:  Ε. Μπαρμπαλιά                                                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ: 3891

                  
Προς:
κ. Ευρ. Στυλιανίδη, Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αντ. Μανιτάκη, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
κ. Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: «Ζητούνται συγκεκριμένες ενέργειες για να ολοκληρωθεί ο διορισμός όλων των επιτυχόντων ΑμεΑ της προκήρυξης του έτους 2008 του ν. 2643/98 »

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτύρεται έντονα για την έλλειψη μέτρων που θα οδηγούσαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού όλων των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του έτους 2008 του ν. 2643/98  και των ειδικών προκηρύξεων τυφλών τηλεφωνητών.

Στην παρούσα κρίσιμη περίοδο ανακύπτουν τα εξής θέματα που απασχολούν τρεις  κατηγορίες επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του νόμου και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών:

α) επιτυχόντες  της προκήρυξης του 2008 που ανήκουν στο πρώτο 50% του συνόλου των επιτυχόντων για το οποίο υπεγράφη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 344ΤΒ΄/2012) κατανομής τους,  αναμένουν ακόμη την υπογραφή απόφασης διορισμού τους. Οι θέσεις εργασίας αυτών αφορούν ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού. Η υπογραφή απόφασης διορισμού τους σε θέσεις διοικητικού ΔΕ στους ΟΤΑ ¨Α΄ και Β΄ βαθμού δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι τη ψήφιση της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παρ.  ΣΤ΄ του ν. 4093/2012.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα υποπαράγραφο οι προσλήψεις και οι διορισμοί στους ΟΤΑ  και ΝΠΙΔ αναστέλλονται έως και τις 31.12.2016. Πληροφορηθήκαμε ότι βάσει της υποπαραγράφου ΣΤ1 του μεσοπρόθεσμου, η απόφαση διορισμού επιτυχόντων του ν. 2643/98 σε ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού και ΝΠΙΔ δεν υπογράφεται έως ότου δοθούν διευκρινίσεις από το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, παρόλο που η σχετική δαπάνη έχει εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Περαιτέρω αξίζει να επισημάνουμε ότι οι συγκεκριμένοι διορισμοί αφορούν το έτος 2012, και ουδεμία σχέση έχουν με τα έτη 2013-2016. Για το εν λόγω θέμα έχει ασκηθεί έντονη πίεση και από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας στις υπηρεσίες των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και Υπουργείου Εσωτερικών.

β) επιτυχόντες της γενικής προκήρυξης του ν. 2643/98 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών σε θέσεις των καταργηθέντων οργανισμών Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. που ανήκουν στο 50% της πρώτης κατανομής της Υπουργικής Απόφασης, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 344/ΤΒ΄αναμένουν ακόμη τη μεταφορά των οργανικών τους θέσεων στον Ο.Α.Ε.Δ.  όπως ήδη έχει συμβεί με τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.. Αδιαμφισβήτητα για λόγους κοινωνικής πρόνοιας και ίσης μεταχείρισης το θέμα απαιτείται να διευθετηθεί άμεσα.

γ) οι υπόλοιποι επιτυχόντες της προκήρυξης που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην απόφαση της πρώτης κατανομής (ΦΕΚ 344/Τβ΄/2012)  αναμένουν την υπογραφή νέας υπουργικής απόφασης για τη δεύτερη κατανομή των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του ν. 2643/98 του έτους 2008. Για αυτούς, δηλαδή το υπόλοιπο 50% των επιτυχόντων, σημειώνουμε ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία μετά την  απαίτηση σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος δεσμεύθηκε για το διορισμό τους εντός του έτους 2013.

Κύριοι Υπουργοί,

Ο διορισμός όλων ανεξαιρέτως των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του 2008 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών του ν. 2643/98 αποτελεί πρώτα και κύρια ηθική υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία θα έπρεπε λόγω της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης να έχει ήδη λάβει ιδιαίτερα μέριμνα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία και τη προστασία των αναφαίρετων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

Σε ότι αφορά τις θέσεις της γενικής προκήρυξης του ν. 2643/98 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών, θα έπρεπε ήδη η Πολιτεία να έχει αναπτύξει εκείνους του μηχανισμούς, ώστε η ολοκλήρωση των διαδικασιών της προκήρυξης να είχε γίνει στο σωστό χρόνο, δηλαδή πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Περαιτέρω σημειώνουμε ότι πολλές από αυτές τις θέσεις έχουν επαναπροκηρυχθεί και πολλές αφορούν ακόμα και το έτος 2004.

Επίσης, αξίζει να επισημάνουμε και οφείλετε να λάβετε υπόψη ότι ο νομοθέτης έλαβε πρόνοια για την εξαίρεση των εργαζομένων που έχουν διοριστεί με τις προστατευτικές διατάξεις του ν. 2643/98, καθώς και για όλους τους εργαζόμενους με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω και όσους εργαζόμενους είναι γονείς σύζυγοι ατόμων με αναπηρία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, από το καθεστώς διαθεσιμότητας. Το αίτημα λοιπόν της εξαίρεσής των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του έτους 2008 όπως και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών από τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 παρ. ΣΤ που αφορούν στην αναστολή προσλήψεων και διορισμών ΟΤΑ α, β΄ βαθμού και ΝΠΙΔ από το έτος 2013-2016 έως το έτος 2016 είναι απολύτως δίκαιο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε να αναλάβετε από κοινού πρωτοβουλία:

α) να κατατεθεί άμεσα τροπολογία, βάσει της οποίας θα εξαιρεθούν με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο οι επιτυχόντες της προκήρυξης του ν. 2643/98 θέσεων Διοικητικού ΥΕ και ΔΕ ΟΤΑ Α΄και Β΄ από τις διατάξεις της υποπαράγραφου ΣΤ1 της παρ. ΣΤ του ν. 4093/2012 σύμφωνα με τις οποίες αναστέλλονται έως το έτος 2016 οι προσλήψεις και  διαγωνισμοί στις προαναφερθέντες θέσεις. 
β) να δοθούν οι κατάλληλες διευκρινίσεις και να υπογραφούν άμεσα, πριν τη λήξη του έτους 2012, οι διορισμοί σε φορείς ΟΤΑ β΄ και β΄ Βαθμού που αφορούν στους επιτυχόντες της πρώτης κατανομής.
β) να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για να μεταφερθούν οι θέσεις εργασίας των καταργηθέντων Οργανισμών Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ. των επιτυχόντων της προκήρυξης του ν. 2643/98  στον Ο.Α.Ε.Δ, όπως συνέβη με τις θέσεις των υπολοίπων υπαλλήλων των δύο Οργανισμών.
γ) να υπογραφεί άμεσα Υπουργική Απόφαση κατανομής του υπολοίπου 50% των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του έτους 2008 και της ειδικής προκήρυξης των τυφλών τηλεφωνητών.Κύριοι Υπουργοί,

Σε αναμονή των άμεσων ενεργειών σας για την προστασία αναφαίρετων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.  Τέλος επισημαίνουμε ότι θα ήταν χρήσιμη μία συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να μας ενημερώσετε επί των ενεργειών σας προς θετική κατεύθυνση.

Με εκτίμηση                                                                          

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                       Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                             ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


Πινακας Αποδεκτών:

-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αν. Σαμαρά
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
-Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαραλάμπο Αθανασίου
-Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μ. Κ. Βολουδάκη
-Υφυπουργό Εργασίας κ. Ν. Παναγιωτόπουλο
-Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών Ι. Ιωαννίδης
-Γεν. Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Στεφάνου
-Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας κ. Α. Στρατινάκη
-Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας κ. Φ. Τσίλλερ
-Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία σήμερα 3 Δεκεμβρίου

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία καθιερώθηκε να εορτάζεται την 3η Δεκεμβρίου από το 1992, επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑΜΕΑ.

Αυτή η ημέρα δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Το 7-10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από μια αναπηρία, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Το 80% κατ' εκτίμηση ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία ανέρχεται σε 37 εκατομμύρια άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 10% του πληθυσμού. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο. Επίσημη απογραφή δεν υπάρχει, τα στοιχεία στηρίζονται σε ποσοστά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και των επίσημων φορέων του κράτους. Η πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρίες πάσχουν από νοητική στέρηση.

Εξαιρετικά σημαντικό εκτός των έργων υποδομής είναι το να αποκτήσουμε όλοι μας συνείδηση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην κίνησή τους στην πόλη. Όχι μόνο στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, αλλά στα κτήρια, στις επιχειρήσεις και στα καταστήματα, στους δημόσιους χώρους.

Η Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη «1595», αλλά και τα επτά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών τα οποία πληρούν προδιαγραφές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, προσβλέπουν στην ελαχιστοποίηση του κόπου και τον περιορισμό των περιττών μετακινήσεων σε υπηρεσίες, γεγονός που συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία.

Στη χώρα μας υπάρχουν θεσμοί και δομές που προστατεύουν και φροντίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρόλα αυτά το σημαντικότερο κομμάτι είναι η συμπεριφορά και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε εμείς τους ανθρώπους αυτούς. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην ιδιαιτερότητα, οφείλει να είναι συνείδηση όλων μας, όχι μόνο την ημέρα που έχει καθιερωθεί να εορτάζονται, αλλά και κάθε μέρα. Είναι πολύ εύκολο για τον καθένα να κάνει μικρά πράγματα για τη διευκόλυνση της ζωής τους, ενώ είναι πολύ δύσκολο για τους ίδιους να αντιμετωπίζουν την αδιαφορία μας. Το να είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες δεν είναι επιλογή, το να δυσκολεύεις ή να διευκολύνεις τη ζωή ενός τέτοιου ατόμου όμως είναι.
Συγκλονιστηκή ήταν η διαμαρτυρία χιλιάδων ατόμων με ειδικές ανάγκες, πολλά από αυτά σε αναπηρικά καροτσάκια, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Μαδρίτη, ενάντια των περικοπών στις χορηγίες της ισπανικής κυβέρνησης προς τις οργανώσεις που τους βοηθούν.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 50.000 άνθρωποι από όλη τη χώρα έλαβαν μέρος στην χωρίς προηγούμενο διαδήλωση, όπου συμμετείχαν και πολλοί συγγενείς των ατόμων.
"Κατεβαίνουμε στους δρόμους για πρώτη φορά στην ιστορία μας για να δείξουμε στους πολιτικούς ότι έχουμε φθάσει στο χείλος του γκρεμού", δήλωσε ο Λουίς Πέρες Κάγιο, πρόεδρος της ομοσπονδίας CERMI των οργανώσεων ατόμων με ειδικές ομάδες.
Η χρηματοδότηση έχει στερέψει επειδή οι τοπικές αρχές που δεν έχουν πλέον χρήματα έχουν καθυστερήσει πολύ στην αποστολή των εμβασμάτων στις οργανώσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τονίζει η CERMI.

Πηγή: www.madata.gr

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Ποιοι υπάλληλοι απολύονται

Υπενθυμίζεται ότι «σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.4. του άρθρου πρώτου του παρόντος ν.4093/2012 καταργούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή του οι οργανικές, προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις των υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υποπαράγραφο Ζ.1.1:
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους και μερικής απασχόλησης,
ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης),
αποκλειστικά των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων,
και (οι οποίοι) δεν έχουν προσληφθεί:
1. Με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως είναι οι διαδικασίες επιλογής ΑΣΕΠ,
2. Με άλλες ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, όπως π.χ. δημόσια ανακοίνωση- προκήρυξη θέσεων με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια,
3. Με ειδικές διατάξεις, όπως π.χ. με το ν.1648/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν.2643/1998, για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. πολύτεκνες οικογένειες, αποκατάσταση αναπήρων πολέμου, προστασία ατόμων με αναπηρία), ν.3624/2007 για το διορισμό συγγενούς θανόντος εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών του έτους 2007, ν. 3448/2006 για το διορισμό συγγενών θανόντων εν υπηρεσία, ν. 2725/1999, όπως ισχύει, για το διορισμό διακριθέντων αθλητών κ.λ.π.
Παράλληλα «διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει:
τους μονίμους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας
τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ και
τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΔΕ, με ειδικότητες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις περιοριστικά αναφερόμενες στην ως άνω διάταξη».

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Στείλτε τα δικαιολογητικά!

Για τους επιτυχόντες της τελευταίας στιγμής του δεύτερου 50%, που έχουν όπως έχουμε εξηγήσει έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τους υπόλοιπους, κυρίως ασφάλισης και γενικότερα υγείας ή κάτι πολύ σοβαρό προσωπικό τους πρόβλημα, υπάρχει χρόνος να στείλετε τα έγγραφα που θα το αποδεικνύουν με μήνυμα στο mail της ομάδας nomos.2643@gmail.com. Το οικονομικό μπορεί να είναι τραγικό πρόβλημα, αλλά στην παρούσα φάση προέχει η υγεία των ανθρώπων.
Όσοι δεν το κάνετε μέχρι και την Κυριακή, δυστυχώς μετά δεν θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε 

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Όλες οι εξελίξεις για το 2ο 50% και η ψηφοφορία


Φίλοι,
Το πρώτο βήμα για συγκέντρωση όσων περισσότερων μπορούμε από το δεύτερο 50% έγινε και προχωράμε ολοταχώς στο επόμενο.
Για την πλήρη ενημέρωσή σας όσον αφορά τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα θα θέλαμε να ξέρετε τα εξής:
·         Στις επαφές μας με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πήραμε την διαβεβαίωση ότι μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου του 2013 θα έχει γίνει η κατανομή προσωπικού, ολόκληρου του δεύτερου 50%, δηλαδή και των 307 που έχουν μείνει από τους 763. Η μόνη περίπτωση να μην πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο είναι "μόνο αν βουλιάξει η χώρα" (λόγια υπουργείου)
·         Ένα ακόμη σημαντικό που έχουμε καταφέρει είναι, ότι για όσους από τους 307 υπάρχει πολύ σημαντικό πρόβλημα αλλά μέχρι και 20 άτομα από αυτούς, να γίνει η κατανομή μέσα στο επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στο 2012. Επειδή όμως είναι γνωστό ότι από τους 307 ...οι 308 έχουν ο καθένας και τα δικά του προβλήματα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να βρούμε τα άτομα γι' αυτήν την πρώτη κατανομή που ας μη κρυβόμαστε, βλέποντας τους ρυθμούς που διορίζεται το πρώτο 50% και με δεδομένο ότι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου θα έχει γίνει η κατανομή όλων των επιτυχόντων, δεν είναι και τόσο τεράστια θυσία οι υπόλοιποι να δεχθούν κάτι τέτοιο. Βασικές προϋποθέσεις για να δηλώσετε συμμετοχή γι' αυτήν την πρώτη κατανομή των 20 ατόμων με κοινωνικά κριτήρια, κυρίως είναι:
·         Να είναι άνεργος και να έχει κάρτα ανεργίας
·         Να είναι ανασφάλιστος η να έχει σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας στο άμεσα επόμενο χρονικό διάστημα
·         Να έχει κάποιο πολύ ειδικό προσωπικό πρόβλημα πέραν των δυο παραπάνω
·         και τέλος να μπορεί να αποδεικνύει με επικυρωμένα έγγραφα όλα τα παραπάνω και όπου χρειάζεται με υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους
·         ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                       
      Θα πρέπει όσοι από σας πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις,
·         Να τις αποστείλετε με προσωπικό μήνυμα (e-mail)  στο nomos.2643@gmail.com  Έως την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου η
·         Μέσω ΕΛ.ΤΑ. με την διαδικασία των ειδικών φακέλων business express (προφέρετε ΜΠΙΖΝΕΣ ΕΞΠΡΕΣ) που έχουν το χαρακτηριστικό της εγγυημένης επίδοσης την επόμενη ημέρα, με στοιχεία παραλήπτη :                                                           
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
POST RESTANT
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
56404 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
αρκεί αυτό να γίνει μέχρι και την ερχόμενη τρίτη
·         Επειδή από το υπουργείο έγινε ΑΠΑΙΤΗΤΟ αυτοί που θα καταθέσουν το αίτημα να είναι εξουσιοδοτημένοι από το σώμα των 307 του δεύτερου 50%, γι’ αυτό το λόγο προχωράμε σε μια ψηφοφορία για το αν αποδέχεστε να σας εκπροσωπήσει αύτανδρη η τριμελής συντονιστική επιτροπή της κεντρικής Μακεδονίας που απαρτίζεται από τους:
·         ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ
·         ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
·         ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
η οποία έχει κάνει και τις διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η ψηφοφορίααυτή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (και γίνετε στο χώρο που ανοιχθηκε στο forum για το 2ο 50%) ώστε να μπορέσετε όλοι εσείς, να πάρετε θέση. Εννοείτε πως σ’ αυτήν θα πάρουν μέρος μόνο οι επιτυχόντες του δεύτερου 50% και αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, θα προχωρήσουμε στην συγκέντρωση των εγγράφων με τα δικαιολογητικά για τον καθένα. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι αρνητικό δεν θα γίνει καμία κίνηση από αυτές που αναφέρονται παραπάνω με πρωτοβουλία της τριμελούς επιτροπής

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ 50%


Το παρακάτω μήνυμα αφορά όλους τους επιτυχόντες του νόμου 2643 της προκήρυξης του 2008 που ανήκουν στο δεύτερο 50%.

Όπως έχουμε αναφέρει κατ' επανάληψη ο αγώνας για τον διορισμό όλων των επιτυχόντων της προκήρυξής μας δεν έχει σταματήσει ποτέ όλο αυτό το διάστημα που για πολλούς σήμαινε ότι δεν έχει γίνει τίποτε.
 Σήμερα, φτάσαμε σε ένα σημείο που θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι εκείνοι οι επιτυχόντες που ανήκουν στο δεύτερο 50% και να συνεχίσουμε βήμα βήμα για την λύση του διορισμού όλων όσων δεν έχει γίνει η κατανομή τους
 Θα πρέπει λοιπόν όλοι εσείς, να δηλώσετε παρών, στέλνοντας mail στο nomos.2643@gmail.com  άμεσσα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά χρονικά περιθώρια. Μέσα στο μήνυμα που θα στείλετε θα πρέπει να αναφέρετε:
το όνομά σας
τον φορέα που διορίζεστε και
το τηλέφωνό σας
Φροντίστε μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Οκτωβρίου να το έχετε κάνει αυτό για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα
Οι συνάδελφοι του πρώτου 50% ας βοηθήσουν όσο μπορούν ώστε να ειδοποιηθούν όσοι περισσότεροι επιτυχόντες του δεύτερου 50%

Ακόμη να έχετε υπ΄ όψιν σας ότι δημιουργήθηκε ένας χώρος ειδικά για το δεύτερο 50% στο φόρουμ που διατηρούμε για να μπορούμε να συζητάμε εκεί αποκλειστικά γι' αυτό και βρίσκεται εδώ http://forum-2643.2290855.n4.nabble.com/2-50-td4650430.html

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

E.N.D END NATIONAL DEBT - ΞΕΝ.PRESIDENT 30/9/2012

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ 30/9/2012 ΣΤΙΣ 6 μ.μ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PRESIDENT ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΗΦΗΣΙΑΣ 43 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ , ΕΓΙΝΕ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ E.N.D END NATIONAL DEBT .

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΚΑΤΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΗΤΑΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ.......

600.000.000.000 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΑΙ 50.000.000.000 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ E.N.D ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΟ TORONTO.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ E.N.D ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ , ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ....


Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προς όλους τους επιτυχόντες του 2643/98 της προκήρυξης του 2008

Γεια σας,

Υπήρξε ένα φαινόμενο, μάλλον δυσάρεστο που αφορά τους διορισμούς μας. Όπως θα ξέρετε όλοι σας, έχουν αρχίσει οι διορισμοί της προκήρυξής μας εδώ και μερικούς μήνες στους διάφορους φορείς, αλλά παρατηρήθηκε το εξής παράδοξο. Κάποιοι επιτυχόντες, έχουν πάει στις δουλειές τους και έχουν ορκιστεί, και στη συνέχεια μόλις μαθαίνουν τις αποδοχές τους ....παραιτούνται από την θέση τους! Το τραγικό της υπόθεσης όμως είναι ότι μετά απ' αυτό καταργείτε και η συγκεκριμένη θέση με συνέπεια να μη μπορεί να την διεκδικήσει ο επιλαχών. Αν μη τι άλλο είναι κρίμα να βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας και να μην δείχνουμε ενδιαφέρον για τους συναδέλφους μας που είναι επιλαχόντες στην προκήρυξή μας και να χάνεται έτσι άδοξα μια θέση στο δημόσιο.

Οι ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ σύμφωνα με το Νέο Μισθολόγιο(ΦΕΚ Α΄ 226/2011, άρθρο 13) θα είναι οι παρακάτω:

Υ.Ε = 780 ευρώ
Δ.Ε.= 858 ευρώ
Τ.Ε.= 1037,4 ευρώ
Π.Ε.= 1092 ευρώ

από κει και πέρα προσθέτουμε το Οικογενειακό Επίδομα - Τέκνων ή ότι άλλο επίδομα δικαιούστε(ΦΕΚ Α΄ 226/2011, άρθρα 14,15,17,18,19,30), αν δικαιούστε(πάντα με την επιφύλαξη των Νέων Μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν).

1 Τέκνο 50 ευρώ
2 Τέκνα 70 ευρώ
3 Τέκνα 120 ευρώ
4 Τέκνα 170 ευρώ
και για κάθε επιπλέον Τέκνο υπάρχει προσαύξηση 70 ευρώ.

Παράκληση προς όλους τους επιτυχόντες:

Αν κρίνετε πως οι αποδοχές δεν σας καλύπτουν, και δεν έχετε σκοπό να αποδεχθείτε τη θέση σας, κάντε τον κόπο να ειδοποιήσετε τον ΟΑΕΔ της περιφέρειάς σας, που με την σειρά του θα ειδοποιήσει τον επιλαχόντα να πάρει την θέση σας για να μην ακυρωθεί και χαθεί.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΑΣ

Ας δείξουμε όλοι την απαιτούμενη αλληλεγγύη γιατί σ' αυτό το δράμα που ζούμε όλοι μας είναι σχεδόν απάνθρωπο να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 ΩΡΑ 6.30

ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9 ΩΡΑ 6.30
ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6 (ΣΤΟΑ HONDOS CENTER)
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΡΘΕΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ή ΕΡΘΕΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ  KAI ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ - 6971767969

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Εξαιρούνται της Εργασιακής Εφεδρείας

Με βάση το άρθρο 34, παρ. β, υποπαράγραφοι ββ,γγ,δδ του Ν.4024/2011 ΦΕΚ 226 Α΄, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 37 παρ. 7 του Ν.3986/2011 ΦΕΚ 152 Α΄, αναφέρει ότι :

β) Σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας δεν εντάσσεται εργαζόμενος :


ββ) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, Α' 151) έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.


γγ) που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α' 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

δδ) που είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτός και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΞΑΝΑ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Από σήμερα και κάθε Τετάρτη στη συνέχεια ξεκινάνε και πάλι οι συναντήσεις των επιτυχόντων της Κεντρικής Μακεδονίας στο Ερείπιο (Αγίου Δημητρίου 136)

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ για την κατανομή του δεύτερου 50%

Άρση κωλυμάτων πρόσληψης των προστατευομένων του ν.2643/98, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχόντες σε διαγωνισμό που προκηρύχθηκε το 2008 - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εσωτερικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Ο Νόμος 2643/1998 υλοποιεί ουσιαστικά τις συνταγματικές επιταγές:  για ειδική φροντίδα του Κράτους προς όσους πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο, τις πολύτεκνες οικογένειες, τους αναπήρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τις χήρες και τα ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο (άρθρο 21 παρ. 2) καθώς και άλλες κατηγορίες, για  τη λήψη ειδικών μέτρων υπέρ της προστασίας αυτών (άρθρο 21 παρ. 3) και για τη λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους ένταξη (άρθρο 21 παρ. 6).
735 περίπου από τους πολίτες των κατηγοριών που προβλέπονται στον Ν. 2643/1998 κρίθηκαν επιτυχόντες σε διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε το 2008 σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2643/1998. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 2643/98 προβλέπεται η αναγκαστική τοποθέτησή των επιτυχόντων στις θέσεις για τις οποίες κριθήκαν επιτυχόντες, εντός μηνός από την λήψη των επιστολών τοποθέτησης.
Μετά την έκδοση, όμως, των πινάκων οριστικών τοποθετήσεων από τις πρωτοβάθμιες επιτροπές του Νόμου, οι αρμόδιοι φορείς αρνούνται να προχωρήσουν στην πρόσληψη εκείνων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι πίνακες οριστικών τοποθετήσεων, επικαλούμενοι την ΑΠ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/32/οικ.3884/18-2-11/Εγκ. ΥΠΕΣΔΑ, η οποία παγώνει όλους τους διορισμούς, και αυτούς των ειδικών κατηγοριών. Αιτία είναι ο  απαράδεκτος νόμος (3833/2010) που ψηφίστηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις κατ΄επιταγήν της τρόικα, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και τους επιτυχόντες.
Το υπουργείο Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από συνεχόμενες πιέσεις των επιτυχόντων προέβη στην έκδοση δύο διαφορετικών υπουργικών αποφάσεων κατά τις οποίες διορίζονται το 50% των κάθε κατηγοριών των συνολικών επιτυχόντων της προκήρυξης του 2008.
Επειδή παράνομα, αναιτιολόγητα και καταχρηστικά οι μισοί επιτυχόντες αποκλείστηκαν από τις κατανομές προσωπικού υποχρεωτικών διορισμών βάσει του άρθρου 21 του Συντάγματος.
Επειδή η απρόσκοπτη εφαρμογή των προβλεπομένων στο Νόμο 2643/1998, ο οποίος είναι σήμερα σε ισχύ, συνιστά την πιο ισχυρή απόδειξη του σεβασμού της αρχής του κοινωνικού κράτους (άρθρο 25 παρ. 1 Συντάγματος) και της συνοχής του κοινωνικού ιστού

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.       Γιατί η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, δεν εφαρμόζουν, βάσει του άρθρου 21 του Συντάγματος, αντίθετα παρεμποδίζουν, τον υποχρεωτικό διορισμό των επιτυχόντων του νόμου 2643/1998;
2.       Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τον άμεσο διορισμό και των υπόλοιπων επιτυχόντων του διαγωνισμού που προκηρύχτηκε το 2008 σε εφαρμογή του νόμου 2643/1998;
3.       Θα συνεχίσει η κυβέρνηση να επικαλείται και να υπηρετεί τις μνημονιακές πολιτικές σε βάρος των επιτυχόντων τόσο του συγκεκριμένου διαγωνισμού όσο και όλων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ με αυτόν τον απάνθρωπο και απαράδεκτο τρόπο, σε βάρος τόσο του προγραμματισμού της ζωής, όσο και της επιβίωσης, των διοριστέων, την ώρα που συνθλίβονται από την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις του Μνημονίου σε αγαστή συμφωνία με την τρόϊκα;
4.       Μπορεί η κυβέρνηση να μας ενημερώσει με ποιο τρόπο έχουν διατεθεί τα χρηματικά κονδύλια, τα οποία είχαν εγκριθεί από το 2006-8 με στόχο την εφαρμογή του νόμου 2643/1998;  

Ο ερωτώντες Βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης
Σταθάς Ιωάννης
Λαφαζάνης Παναγιώτης

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η επόμενη συνάντηση των επιτυχόντων στη Θεσσαλονίκη θα γίνει τον Σεπτέμβριο σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Αν στο μεταξύ υπάρξει λόγος να γίνει νωρίτερα θα υπάρξει νέα ανακοίνωση

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Μειωμένο ωράριο για τα ΑμεΑ άνω του 67%

Μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
ΦΕΚ Α΄ 263/2008 - Άρθρο 30, παράγραφος 8.

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) τροποποιούνται ως ακολούθως:
«4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ήσύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου,
καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες την ημέρα.»


Meiomeno wrario

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ Η ΑΘΗΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΎΠΡΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 31/5 ,ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΩΡΑ 7 μμ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΛΩΤΟΣ
(ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

ΘΕΜΑ:
1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
2. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Β' 50%

ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ.

Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Στις 22 Μαΐου 2011 είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά στην Κεντρική Μακεδονία....


Την ερχόμενη Τρίτη 22 Μαΐου συμπληρώνεται 1 χρόνος από την πρώτη συνάντηση των επιτυχόντων του 2643 της Κεντρικής Μακεδονίας στο Sorbe στην πλατεία Αριστοτέλους.
Υπέροχη εμπειρία όπως αποδείχθηκε για όλους όσους είχαν βρεθεί εκεί....Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Ένας χρόνος από την πρώτη συνάντηση επιτυχόντων του 2643Καλημέρα σε όλους τους φίλους

 Πριν ένα χρόνο πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των επιτυχόντων στο εμπορικό κέντρο Mall στην Αθήνα στις 12 Μαϊου 2011. Ας θυμηθούμε για λίγο πώς ξεκινήσαμε να οργανωνόμαστε από κοντά και κάποιες ωραίες του τελευταίου χρόνου.

 Γράφω και σήμερα ως Νέστορας, αν και οι περισσότεροι γνωριζετε ποιος είμαι, πως λέγομαι και πολλα ακόμη, μόνο γιατί το ψευδώνυμο αυτό έγινε η δεύτερη μου φύση τον τελευταιο χρόνο και το αισθάνομαι τελείως ¨δικό" μου.

 Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζουν, τις πρώτες μέρες λειτουργίας του δικού μας blog και forum, που μας έδινε την ελευθερία να εκφραζόμαστε όπως θέλουμε και να ανταλλάσουμε πληροφορίες, ανέλαβα την πρωτοβουλία να οργανωσουμε μια συνάντηση επιτυχόντων στη Αθήνα και να βρεθουμε από κοντά όσοι θέλουμε ωστε να οργανωθούμε καλύτερα.
 Δεν θεωρώ βέβαια ότι είχα καμία εκπληκτική και πρωτότυπη ιδέα.
 Ίσως έτυχε να το προτείνω πρώτος ή πολύ απλά έτσι έγινε.

 Ο λόγος που αποφασίζω να σας γνωστοποιήσω αυτό το κείμενο είναι για να εκφράσω κάποιες σκέψεις για όσα έγιναν τον τελευταιο χρόνο, να ευχαριστήσω όλους όσους στάθηκαν δίπλα όλο αυτό το διάστημα και να θυμηθούμε το "μαγικό" κλίμα

Κυριακή, 6 Μαΐου 2012

ΠΕΡΑΣΕ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ....


Σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο (6 Μαϊου 20011) ξεκίνησε αυτό το blog.

Είχαμε κάνει την πρώτη απόπειρα να ανταλάξουμε e-mail στο diorismos και μέχρι που να μας "σουτάρουν" καταφέραμε ο anthrax, η solostar και εγώ να το κάνουμε και έτσι ξεκίνησε η πρώτη μας επαφή....


" anthrax
Το θέμα είναι ότι έκανα new account από άλλο pc και εννοήτε άλλο e-mail!!! Θα κάνω άλλη μία προσπάθεια και μετά δεν ασχολούμαι άλλο...
pritanis
κανε αυτό που έκανε η solostar. Πήγαινε σε ένα ίντερνετ καφέ και αφού φτιάξεις ένα νέο λογαριασμό στο yahoo η στο gmail με ψευδώνυμο εντελώς άσχετο με αυτό που είχες δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα
anthrax
Δοκίμασα από άλλο pc να κάνω νέο acoount... αλλά τίποτα!!!
solostar
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΧΩ ΦΑΕΙ ΠΟΡΤΑ ΩΣ ΣΟΛΟΣΤΑΡ ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΔΩΣΑΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΑΙΝΩ ΩΣ dmot καντε το ιδιο απο ιντερνετ καφε
anthrax
Τελικά ενεργοποίησαν το νέο μου account (μετά από 24 ώρες)!!! anthrax... Υπερβολικά ελεγχόμενο forum!!!
pritanis
πρόβλημα και πάλι
με είχανε στην μπούκα μάλλον. Προφανώς επειδή δημοσίευσα του anthrax το μήνυμα με ξανασουτάρανε όπως βέβαια και το μήνυμα που είχα στείλει
Δεν ξανα ασχολούμαι πλέον......
anthrax
Gia mena pou to katexo to athlima kanena provlima! έιτζ τι τι πι ανω κάτω τελεία δυο καθετοι (den xriazete). Apo to nomos kai kato pezei!!! :)))
pritanis
Δείτε αυτό που ετοίμασα και πείτε μου αν μπορείτε να καταλάβετε την διεύθυνση για να την ποστάρω στο diorismos
έιτζ τι τι πι ανω κάτω τελεία δυο καθετοι νομος παύλα δυο εξι τέσσερα τρία τελεία μπλογκσποτ τελεία κομ Αν όχι περιμένω δικές σας προτάσεις για το πως θα το πλασάρω
pritanis
Σκέφτηκα να κάνουμε μια ομάδα στο Facebook με όνομα ν.2643 για να μπορούμε να μιλάμε πιο ελεύθερα και να ανταλλάζουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες θέλουμε χωρίς να έχουμε τον μπαμπούλα τον admin του Διορισμός. Επειδή προβλέπω πως από δω και πέρα θα μας χρειαστεί κάτι τέτοιο για άμεση επαφή νομίζω πως θα βοηθήσει κάτι τέτοιο. Έκανα ένα προφίλ στο Facebook με το όνομα Prit Anis
Βέβαια ένα σοβαρό πρόβλημα είναι πως θα ειδοποιήσουμε όλα τα υπόλοιπα παιδιά από το φόρουμ γιατί αν κάνουμε καμιά δημοσίευση σχετική με αυτή την ομάδα θα φάμε σούτ χωρίς επιστροφή. Σε πρώτη φάση ειδοποιείστε σε όποιους έχετε πρόσβαση με άλλο τρόπο (τηλέφωνο, e-mail, κλπ)
pritanis
που τα έδωσες στον Τάσο
anthrax
tasosxr@gmail.com
solostar
ΜΑΡΕΣΕΙ ΣΑΝ ΙΔΕΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΜΕ ΜΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ. ΠΩΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ? ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ? ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΩ ΤΟ ΜΕΗΛ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ?
solostar
ΝΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΜΕΗΛ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ....ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΙΔΕΑ ΔΕΚΤΗ
pritanis
Στην διεύθυνση http://nomos-2643.blogspot.com ετοιμάζω το blog για να μαζευτούμε εκεί αν χρειαστεί να το ...πολεμήσουμε το θέμα.
Μπαίνει όποιος θέλει χωρίς να χρειάζεται να γίνεται μέλος
solostar
ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ.... ΜΠΗΚΑ ΤΟ ΕΙΔΑ Γ@Μ@'ΤΟ!!!!!
ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ? ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ? Η ΑΠΛΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ?
........
........
........"

Κάποια αποσπασματικά μηνύματα που είχαμε μεταξύ μας εκείνο τον καιρό.... 

Μετά ήρθαν στην παρέα ο Τάσος, ο nestoras, η λίτσα, η maverick και όλοι εσείς και φτάσαμε στο σήμερα που έχουνε βγει ήδη 7 ονομαστικά ΦΕΚ διορισμού και θα συνεχίσουν να βγαίνουν μέχρι και τον τελευταίο της προκήρυξής μας. 
Τελικά άξιζε τον κόπο......

Να και η πρώτη ανάρτηση 

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

ΚΑΛΩΣ ΤΟΥΣ!!!

Γεια χαρά σε όλους,

Σκοπός αυτού του blog είναι να μαζευτούμε όλοι όσοι έχουμε σχέση με την προκήρυξη του
ν.2643/1998 του 2008 για θέματα που μας αφορούν όλους.

Αν είσαι επιτυχόντας του
ν.2643/98 στείλε κάτι (κινητό, e-mail) κάνοντας κλικ ΕΔΩ για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε αν δούμε κάποια στιγμή ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι όλοι μαζί

Προς το παρόν μπορείτε να πατήσετε παραπάνω το κουμπί
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  και στο τέλος της σελίδας να γράφετε ότι θέλετε.
Ακόμη μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το CHAT για να πείτε αυτό που θέλετε

Στην πορεία θα δούμε πως μπορούμε να το κάνουμε όσο πιο

λειτουργικό γίνεται

Η ομάδα του blog