Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Δημοσιοποίηση τελικών πινάκων μοριοδότησης για τις προκηρύξεις του ν. 2643/1998 Δεκεμβρίου 2014


Δημοσιοποίησε σήμερα ο ΟΑΕΔ τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης της προκήρυξης του Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με το παρακάτω Δελτίο Τύπου του οργανισμού.


                                                                                                                       ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 15 Μαΐου 2017              
                                                                                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ηµοσιοποίηση τελικών πινάκων µοριοδότησης των προκηρύξεων του Ν.2643/1998 - Δεκεμβρίου 2014

Τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 θα αναρτηθούν στα καταστήματα των αρμόδιων Υπηρεσιών για τον ν. 2643/1998, καθώς και στην ιστοσελίδα του Oργανισµού www.oaed.gr, οι τελικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 14 προκηρύξεις του ν. 2643/1998 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες εκδόθηκαν ανά την επικράτεια από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Οι προκηρύξεις αυτές αφορούν στον διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, προσώπων που υπάγονται στην προστασία του νόμου αυτού (κατηγορίες πολυτέκνων, τριτέκνων, ατόμων με αναπηρία, τέκνων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, συγγενών ατόμων με αναπηρία, τέκνων αναπήρων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παράγρ. 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα). 

Οι πίνακες συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων θεραπείας που υποβλήθηκαν κατά των πινάκων πρώτης μοριοδότησης των αιτούντων στις παραπάνω προκηρύξεις.

Ειδικότερα συντάχθηκαν:
α)      Οι τελικοί πίνακες µοριοδότησης κατά κατηγορία προστασίας όλων των αιτούντων με αιτήσεις που δεν έχουν απορριφθεί
β)        Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αναλυτικά για κάθε θέση
γ)        Οι πίνακες αιτούντων µε απορριφθείσες αιτήσεις

Διευκρινίζεται ότι:
- Οι εν λόγω τελικοί πίνακες μοριοδότησης ανά αρμόδια Υπηρεσία για τον ν. 2643/1998 (Περιφερειακές Διευθύνσεις και ΚΠΑ2), θα παραδοθούν κατόπιν στις οικείες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν.2643/1998, προκειμένου αυτές να προβούν, βάσει των παραπάνω πινάκων, (α) στην έκδοση Πρακτικών-Αποφάσεων για τις τοποθετήσεις στις προκηρυχθείσες θέσεις, για την αντίστοιχη προκήρυξη της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, καθώς και (β) στην κατάρτιση και δημοσιοποίηση των «Πινάκων Τοποθετήσεων» των υποψηφίων της προκήρυξης.

- Τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές δύνανται να κατατεθούν μόνο μετά τη δημοσιοποίηση των προαναφερθέντων αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών του άρθρου 9 του ν.2643/1998 (παρ.19 άρθρου 31 του ν.2956/2001).  Στο παρόν στάδιο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών.

- Για τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις προκηρυχθείσες θέσεις, όπως και για την αντίστοιχη περίοδο κατάθεσης των ενδικοφανών προσφυγών, θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις για κάθε μία Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν.2643/98. 


ΑΡΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕ ΓΙΑ ΤΟ Ν.2643/98

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περιφερειακή ιεύθυνση Αττικής και Νήσων
Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης 518, τ. 174 56,  Άλιμος,
τηλ.:210-9989498
Περιφερειακή ιεύθυνση Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας
∆ωδεκανήσου 10Α, τ.κ. 540 12, Θεσσαλονίκη, ταχ. Θυρίδα: 19466, τηλ. 2310-507783, 2313322511
Περιφερειακή ιεύθυνση Ηπείρου
3ο χιλιόµετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών τ.κ. 450 02, Ιωάννινα, τ.θ. 70, τηλ. 2651-370320, 2651-370304
Περιφερειακή ιεύθυνση Θεσσαλίας
Ερµογένους 10, τ.κ. 414 47, Λάρισα, τηλ.2410-564510,
2410-564514
Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης
Λεωφόρος Κνωσού και Νάθενα 255Β, τ. 714 09, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1920, τηλ. 2810-323964
Περιφερειακή ιεύθυνση Πελοποννήσου

Αθηνών 89, τ. 265 00, Πάτρα, τηλ.2610-966730, 2610-966731
Περιφερειακή ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Περιγιάλι 2, τ. 652 01, Καβάλα, τηλ. 2510-223060, 2510-227997ΚΠΑ2 Κομοτηνής

Χίλια ένδρα, τ.κ. 691 00,  Κομοτηνή, Ταχ. Θυρίδα 126, 
τηλ:25310-22717, 25310-33033

ΚΠΑ2 Λαµίας
Στυλίδος 93, Μεγάλη Βρύση, τ. 351 00, Λαµία,
τηλ.22310-28665

ΚΠΑ2 Τρίπολης
Τέρµα Καραϊσκάκη, τ.κ. 221 00 Τρίπολη,
τηλ. 27210-224159

ΚΠΑ2 Κοζάνης
Μακρυγιάννη 22, τ.κ: 501 32,  Κοζάνη, τηλ. 24610-24676

ΚΠΑ2 Ρόδου
Θ.Σοφούλη 93, τ. 851 00, Ρόδος, τηλ. 2241-44590, 2241-28910

ΚΠΑ2 Μυτιλήνης
Τερπάνδρου 2, τ.κ. 811 00, Μυτιλήνη
τηλ. 22510-47950, 22510-47951

ΚΠΑ2 Σύρου
Κιµώλου 5, τ.κ. 841 00, Ερµούπολη Σύρου, τηλ. 22810-82443

  Μπορείτε να δείτε τους τελικούς πίνακες πατώντας πάνω σ' αυτό που σας ενδιαφέρει


Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων
Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου
Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης
Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου
Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Καβάλα)
ΚΠΑ2 Κομοτηνής
ΚΠΑ2 Λαμίας
ΚΠΑ2 Τρίπολης
ΚΠΑ2 Κοζάνης
ΚΠΑ2 Ρόδου
ΚΠΑ2 Μυτιλήνης
ΚΠΑ2 Σύρου

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Νέα προκήρυξη για 75 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών εκ των οποίων 4 του νόμου 2643/98

Νέες 75 προσλήψεις μονίμων τελωνειακών για την ενίσχυση των τελωνειακών αρχών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) θα προκηρύξει το ΑΣΕΠ το επόμενο διάστημα.
Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά το επόμενο διάστημα με νέα προκήρυξη που θα εκδοθεί απο το ΑΣΕΠ σε εξήντα προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων, του κλάδου Τελωνειακών, κατηγορίας ΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και στην πρόσληψη δεκαπέντε μόνιμων υπαλλήλων, του κλάδου Τελωνειακών, κατηγορίας ΔΕ. Τα παραπάνω προκύπτουν από σχετική υπουργική απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας κ. Φωτίου που καθορίζει τις προσλήψεις που θα γίνουν για την παραπάνω προκήρυξη από τις λίστες των «προστατευομένων» του ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με την απόφαση καθορίζεται ο συνολικός αριθμό των θέσεων εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε τέσσερα (4).
Ειδικότερα η κατανομή των προστατευομένων έχει ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ Ν. 2643/1998
ΑΜΕΑ
1
ΠΟΛΥΤΕΝΚΟΙ
1
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
1
ΑΓΩΝ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
1

Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:
Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ Ν.2643/98
1
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ Τελωνειακών
ΑμεΑ
1
2
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τελωνειακών
Πολυτέκνων
1
3
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τελωνειακών
Εθνικής Αντίστασης
1
4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ Τελωνειακών
Τριτέκνων
1

Παράλληλα για τον κλάδο ΔΕ Τελωνειακών προβλέπεται μία πρόσληψη για τις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ στην Αχαΐα και από τους προστατευόμενους του σχετικού νόμο της κατηγορίας ΑμεΑ. Η προκήρυξη θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα από το ΑΣΕΠ.


Πηγή: dikaiologitika.gr

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Εξαιρείται ο 2643 από το πάγωμα των διορισμών που ισχύει μέχρι το τέλος του 2016

Σύμφωνα με το νέο νόμο με τίτλο “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις” οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοί προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν πετύχει σε διαγωνισμό στον οικείο δήμο. Από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται ρητά οι διορισμοί προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών που είναι επιτυχόντες της γενικής και ειδικής προκήρυξης του ν.2643/1998."
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ΄ υποπαράγραφος ΣΤ1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται.
Το συγκέκριμένο εδάφιο του Μνημονίου ανέφερε τα εξής:
Οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ A' και B' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως την 31. 12.2016.
Για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.
Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010.
 Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 αναφέρει τα εξής:
Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους προσλή− ψεις εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Τετραμελή Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, με βάση τις προτεραιότητες και τις ανά− γκες, όπως προκύπτουν από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, στο σύνολο των φορέων του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

Πηγή: myota.gr/